zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy (dalej „Sklep”), znajdujący się na stronie internetowej www.car.shop.pl umożliwia dokonywanie Użytkownikom Sklepu (dalej: „Użytkownikom”) zakupów za pośrednictwem Internetu.
Właścicielem Sklepu jest: PHU Krzysztof Dziubalski, ul. Jedności Robotniczej 46, 67-200 Głogów, NIP: 6932044909, REGON: 022304651


Klientem sklepu internetowego car.shop.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność zawierania umów cywilno-prawnych.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Użytkownicy mogą skontaktować się ze sklepem pod adresem mailowym: sklep@car.shop.pl, jak również numerami telefonów +48 885 44 00 99.
Zamówienia realizowane są za pośrednictwem punktu lokalnego lub jako sprzedaż wysyłkowa.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep internetowy car.shop.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych. Udostępnione dane posłużą nam wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie będą udostępnione osobom trzecim.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Kto wykorzystuje podane dane osobowe?
Administratorem podanych danych osobowych jest Krzysztof Dziubalski prowadzący działalność pod nazwą
PHU Krzysztof Dziubalski, ul. Jedności Robotniczej 46, 67-200 Głogów.
Odbiorcami podanych danych (podmiotami, będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówienia, obsługujący systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczący usługi serwisowe, doradcze w zakresie usług prawnych i księgowości na rzecz Administratora.


W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe?
Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ).


Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).


Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem.


Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
- przenoszenia tych danych do innego podmiotu,
żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.


Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Nie


III. REJESTRACJA


Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Sklepie ma charakter bezterminowy.
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych osobowych, danych do wysyłki oraz danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

IV. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WADY

Wszystkie produkty dostępne w car.shop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 Kodeksu Cywilnego.

V. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

·         Zamówienia przyjmowane są ze strony internetowej http://car.shop.pl.

·         Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

·         Zakupione produkty są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji klienta.

·         Sprzedający zastrzega sobie odstąpienie od sprzedaży towaru, jeśli jest on niedostępny w magazynie Sprzedającego (brak towaru, uszkodzenie w trakcie transportu).

·         Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, nie podając przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był montowany, nie został w żaden sposób zniszczony.

·         Zwracane towary muszą być kompletne, oryginalnie zapakowane.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

·         Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

·         Zamówienie, które wpłynęło po godzinie 17.00 w tygodniu lub 13.00 w sobotę będą realizowane następnego dnia roboczego.

·         Włożenie towaru do koszyka nie jest rozumiane jako zamówienie.

·         Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 dni będą anulowane.

·         Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

·         Realizacja zamówień internetowych odbywa się firmą kurierską GEIS, koszt wysyłki uzależniony jest od złożonego zamówienia.

·         Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

·         W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony jak również o terminie realizacji zamówienia.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument zakupu (paragon lub - na życzenie Użytkownika - faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie produkt oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

·         Przy odbiorze – w kasie punktu odbioru osobistego;

·         Przy odbiorze wysyłki za pobraniem - zapłata jest dokonywana u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bowiem bez zapłaty kurier nie wyda zamówionej przesyłki. Koszt wysyłki za pobraniem jest określony przy każdym produkcie.

·         Przelewem - zapłata dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane Użytkownik otrzymuje od Sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu

·         Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15,

·         Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24 (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY PRODUKTU

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów w lokalnym punkcie. Użytkownik ponosi koszty dostawy wyszczególnione osobno dla każdego produktu.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Użytkownikowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności oraz dostawy.
Koszty wysyłki przesyłek standardowych

 KOSZT WYSYŁKI KURIERSKIEJ (w jednej przesyłce maksymalnie 30 kg/litrów)

·         przy płatności przelewem - 15 zł

·         przy płatności za pobraniem - 20 zł
Koszty wysyłki akumulatorów

·         Przy płatności przelewem: 30 zł

·         Przy płatności za pobraniem: 50 zł

W jednej paczce realizujemy wysyłkę tylko jednego akumulatora. Przy zakupie większej ilości akumulatorów każdy akumulator jest wysyłany osobną przesyłką. W ofercie wysyłkowej realizujemy zamówienia, których waga nie przekracza 30 kg.

Orientacyjny czas na wysyłkę wynosi do 7 dni, a czas maksymalny po wcześniejszym poinformowaniu klienta to 2 tygodnie. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną. Produkt należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Produkt , który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie zwrócony a jego odbiór nie będzie możliwy.

IX. GWARANCJE I REKLAMACJE

Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupu pod adresem podanym w danych kontaktowych Sprzedającego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

o    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

o    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

o    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

X. ZWROT TOWARÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
W przypadku przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą (takimi przedmiotami są np. akumulatory), Sprzedający może, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, odebrać przesyłkę od Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej, która realizuje zlecenia dla Sprzedającego. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem odbioru przesyłki w wysokości 30 zł. Wspomniany koszt zostanie odliczony od kwoty zwrotu.